Regular High / H.S. School Teachers

Ramakrishna mission blind boys’ academy

 • Dinabandhu Banerjee
 • Haripada Hazra
 • Avinandan Bar
 • Md. Asifuzzaman
 • Amaresh Mitra
 • Supriyo Bhowmick
 • Nilratan Chowdhury
 • Rathin Mondal
 • Asim Bhattacharya
 • Nikhil Ghosh
 • Laltu Pal
 • Shyamal Das
 • Tarun Nath
 • Gouranga Das
 • Samir Dhara
 • Pintu Singha Mahapatra
 • Raju Sil
 • Surajit Biswas
 • Amal Mondal
 • Bidyut Ghosh
 • Dr. Ajoy De
 • Dr. Debabrata Chakraborty
 • Pratul Talukdar
 • Arunangshu Lodh
 • Gopal Das (Deceased)
 • Sudhir Naskar
 • Debabrata Jana
 • Nibas Sarkar
 • Prosenjit Ghosh
 • Sujit Saha
 • Satyajit Dutta
 • Chittaranjan Pal (Deceased)
 • Indranil Sengupta
 • Chinmoy Mondal
 • Chandan Maity
 • Dipak Acharya
 • Sukhamoy Mishra
 • Pappu Mondal
 • Avijit Sarkar
 • Md. Akbar Ali Khan
 • Shri Subhramaniam Hariharan
 • Shr. Palash Saha
 • Lakhsman Mandal
 • Pradip Mandol
 • Tridip Roy
 • Laltu Pore
 • Rabindranath Saha
 • Pranab Singha
 • Keshab Sadhu
 • Rahul Deb Roy
 • Anupam Bardhan
 • Chandan Maity
 • Rabindranath Ghosh
 • Tanmoy Nag
 • Abhijit Koley
 • Gobinda Pati
 • Chandan Barman
 • Biplab Sen
 • Dilip Paik
 • Ramendranath Roy
 • Santosh Mudi
 • Arindam Sikdar
 • Arabinda Naskar
 • Bisweswar Mandol
 • Kumud Mahata (Deceased)
 • Biswajit Mondal
 • Nirmal Mahato
 • Mrinal Mandal
 • Bikash Mandal